foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Jednym z zadań Centrum jest promocja kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Opola. Centrum, jako instytucja prowadząca kształcenie praktyczne w wielu zawodach, jest dla uczniów obiektywnym źródłem informacji o zawodach, ofercie kształcenia oraz trybie zdobywania kwalifikacji. 

W dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 odbyła się w CKP konferencja metodyczna dla szkolnych doradców zawodowych „Poznaj zanim wybierzesz”, organizowana wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu oraz Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Opola. 

W trakcie spotkania Urszula Kowalczyk Dyrektor ZPO przedstawiła Centrum jako uczestnika systemu doradztwa zawodowego oraz zaprezentowała obszary współpracy ze szkolnymi doradcami  zawodowymi w ramach zajęć zawodoznawczych, spotkań z pracodawcami lokalnego rynku pracy, prezentacji oferty kształcenia opolskich szkół zawodowych. Uczestnicy konferencji mieli okazję do obserwacji zajęć praktycznych realizowanych w pracowniach: budowlanych, elektrycznych, mechanicznych oraz odnawialnych źródeł energii.

Wszyscy obecni na spotkaniu zgodzili się z tym, że dla wysokiej jakości usług doradczych wykonywanie zadań zawodowych przez doradcę zawodowego w Centrum powinno się odbywać w ścisłej współpracy z doradcami zawodowymi szkół. Zadaniem Centrum powinno być organizowanie i koordynowanie zajęć dla młodzieży z zakresu zawodoznawstwa oraz znajomości lokalnego rynku pracy. Obecna współpraca placówki z wieloma podmiotami rynku pracy pozwala na organizację spotkań z pracodawcami, w trakcie których młodzież może poznać możliwości i oczekiwania rynku pracy.