foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Ślusarz jest  zawodem który z pewnością nie należy do łatwych. Trudności nastręcza przede wszystkim specyfika samej pracy, fakt iż w tym zawodzie liczy się precyzja i dokładność a także zdolność analitycznego myślenia i wyobraźnia przestrzenna.. W niektórych przypadkach bardzo pomocne są też zdolności artystyczne, ślusarze bowiem mogą zajmować się ślusarstwem artystycznym.  Niemniej jednak zawód ten istnieje już od starożytności. Ręczna obróbka metali na zimno udoskonaliła się wraz z rozwojem przemysłu, który swój szczytowy rozwój osiągnął wraz z postępującą industrializacją w XIX w., a obecnie obrabianie metali odbywa się również mechanicznie przy użyciu maszyn. 

 

Zastosowanie obrobionych przez ślusarzy metali jest bardzo szerokie,  od przemysłu budowlanego, metalowego aż po maszynowy . Dlatego też podczas kształcenia w pracy ślusarza niezwykle ważne wydają się być umiejętności dodatkowe nabywane przez uczniów w ramach kursów i szkoleń zawodowych np. kurs spawania. Kurs spawania dla ślusarzy trwa od września do maja i jest prowadzony w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu w ramach dodatkowych zajęć dla osób chętnych chcących podnieść swoje kwalifikację zawodowe. Zajęcia z części teoretycznej odbywają się w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu natomiast praktyka prowadzona jest przez wykwalifikowanych instruktorów – nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego. Pracownia spawalnicza przystosowana jest do potrzeb i wymagań zawodu spawacza, spełnia również wszelkie normy BHP stwarzając równocześnie warunki w jakich odbywają się późniejsze egzaminy kończące kurs.  Tak przystosowane pomieszczenia pozwalają uczniom na zapoznanie się ze specyfiką kursu i warunkami w jakich przyjdzie im zdawać egzamin. 

Wszystko to sprawia że ślusarze posiadają nie tylko rozległą wiedzę czy uprawnienia ale z łatwością po ukończeniu kursu podejmują pracę zarówno w Polsce jak i za granicą.  Zakłady usługowe, naprawcze, czy własna działalność gospodarcza, to tylko jedne z wielu przykładów gdzie można znaleźć zatrudnienie. Konkurencyjność w tym zawodzie polegać więc będzie na stałym samodoskonaleniu się i poszerzaniu własnych umiejętności co umożliwia Centrum Kształcenia Praktycznego swoim absolwentom. 

Na chwilę obecną w klasie I w zawodzie ślusarz kształci się 5 uczniów, a w maju 2018r. do egzaminu przystąpi 7 uczniów, którzy oprócz świadectwa ukończenia szkoły otrzymają świadectwo ukończenia kursu spawacza, co w praktyce oznacza uprawnienia i drugi zawód.

Opracował: Jacek Rajfur