foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

W dniu 17.04.2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego ZPO w Opolu, odbyła się prezentacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz prawem pracy, przeprowadzona przez inspektorów Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu, Pana Dawida Rusaka – nadinspektora pracy oraz Pana Artura Mazurka – starszego inspektora pracy specjalisty.

Prezentacja tematyki bhp skierowana była do uczniów odbywających zajęcia w CKP ZPO w Opolu, 

 

w ramach podniesienia wiedzy z zakresu kultury bezpieczeństwa pracy oraz do uczniów uczestniczących w 

VII REGIONALNYM KONKURSIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRACY ORAZ PRAWA PRACY

W UJĘCIU PRAKTYCZNYM

organizowanym przez CKP ZPO w Opolu we współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy w Opolu oraz Opolską Izbą Gospodarczą. Konkurs adresowany jest do uczniów odbywających zajęcia praktyczne w Centrach Kształcenia Praktycznego (Zawodowego) województwa opolskiego, z Opola, Kędzierzyna Koźla, Grodkowa, Nysy i Strzelec Opolskich. Prezentację zagadnień bhp wzbogacił pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, zademonstrowany przez Stowarzyszenie Opolska Grupa Ratownicza, działająca przy II LO w Opolu pod kierunkiem instruktora Pawła Czuwaj.