foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

45-073 OPOLE, ul. Torowa 7,

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

ds. kształcenia ustawicznego,

 w wymiarze 1 etatu.

Planowane zatrudnienie od 01.10.2019 r.

Termin składania aplikacji do dnia 23 września 2019 r.

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy