foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

W dniu 14.01.2020 uczniowie klasy I-szej  z ZSM w Opolu o profilu kształcenia technik pojazdów samochodowych w ramach zajęć praktycznych zwiedzili zakłada produkcji Quadów i motocykli Polaris. Uczniowie mogli zapoznać się ze specyfiką zakładu organizacją procesu produkcyjnego pojazdów samochodowych. Szczególną uwagę uczniowie zwrócili na nowo uruchomioną linię montażu klasycznych motocykli Indian. Uczniowie mogli również zapoznać się z zasadami towarzyszącymi bezpieczeństwu i higienie pracy, ochronie środowiska naturalnego oraz logistyki wewnątrz zakładowej.