foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Uczniowie, skierowani do CKZ w Opolu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, będą zdawać egzamin praktyczny w zakresie następujących kwalifikacji:

SZKOŁA

KWALIFIKACJA

TERMINY EGZAMINU

CZAS TRWANIA

MIEJSCE

LICZBA STANOWISK

Zespół Szkół Elektrycznych           w Opolu

 

Zespół Szkół Mechanicznych       w Opolu

E03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

10.02.2020

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00

bud. B

pracownia B111

2

Zespół Szkół Mechanicznych       w Opolu

M18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

10.02.2020

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00

bud. F

pracownia F2

1


Uczniowie powinni przybyć na egzamin min. 30 minut przed godziną rozpoczęcia się egzaminu. Przypominamy, że zdający  muszą mieć ze sobą dowód tożsamości oraz odzież ochronną.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

Uczniowie, skierowani do CKP w Opolu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, będą zdawać egzamin praktyczny w zakresie następujących kwalifikacji:

SZKOŁA

KWALIFIKACJA

TERMINY EGZAMINU

CZAS TRWANIA

MIEJSCE

LICZBA STANOWISK

Zespół Szkół Elektrycznych           w Opolu

E03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

25.06.2019

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. B

pracownia B111

6

E06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

27.06.2019

28.06.2019

29.06.2019

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. A

pracownia A104

3

E08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

24.06.2019

25.06.2019

26.06.2019

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. A

pracownia A103

6

Zespół Szkół Mechanicznych       w Opolu

E03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

25.06.2019

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. B

pracownia B111

6

M12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

21.06.2019

22.06.2019

24.06.2019

25.06.2019

26.06.2019

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. F

pracownia F2

3

M18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

27.06.2019

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. F

pracownia F2

3

M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

24.06.2019

25.06.2019

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. A

pracownia A8

2

M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

21.06.2019

22.06.2019

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. B

pracownia B7

3

Zespół Szkół w Ozimku

E06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

29.06.2019

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. A

pracownia A104

3

M18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

27.06.2019

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. F

pracownia F2

3

Zespół Szkół w Zdzieszowicach

M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

22.06.2019

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. B

pracownia B7

3

 

Uczniowie powinni przybyć na egzamin min. 30 minut przed godziną rozpoczęcia się egzaminu.

Przypominamy, że zdający  muszą mieć ze sobą dowód tożsamości oraz odzież ochronną.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

22 czerwca 2018 rozpoczyna się  w CKP letnia sesja egzaminacyjna. W ciągu 8 dni zostaną przeprowadzone dla uczniów opolskich szkół zawodowych egzaminy w kwalifikacjach:

B26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury,

E06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych,

E08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,

M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

Wszystkim zdającym życzymy skupienia i pozytywnego nastawienia. Życzymy 100% zdawalności!

 

Harmonogram egzaminów

 

Ruszyła w CKP zimowa sesja egzaminacyjna. Stanowiska przygotowane, nauczyciele, egzaminatorzy i uczniowie w pełnej mobilizacji. W ciągu 9 dni przeprowadzimy dla 195 uczniów opolskich szkół zawodowych egzaminy w kwalifikacjach:


    B18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
    B21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
    B26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury,
    E03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
    E06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych,
    E08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

Pomimo feryjnego nastroju wszystkim zdającym życzymy skupienia i pozytywnego nastawienia - niech czas w trakcie egzaminu się nie kurczy, a wyposażenie stanowisk „współpracuje” z Wami. Życzymy 100% zdawalności!