foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Pilnie poszukiwani są zawodowcy - specjaliści branży budowlanej, mechanicznej, elektrycznej i samochodowej… Takie ogłoszenia pojawiają się na rynku pracy, gdzie coraz częściej to pracodawcy poszykują specjalistów, a nie odwrotnie. Tym razem jednak ogłoszenie dotyczyło naboru zawodowców – uczniów wymienionych branż do konkursu MŁODY MISTRZ ZAWODU, organizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w ZPO w Opolu. 

  Ideą konkursu jest podnoszenie rangi i jakości kształcenia zawodowego, rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań zawodowych oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Nasza placówka ma na koncie różne inicjatywy służące promowaniu szkolnictwa zawodowego. Konkurs branżowy miał w maju 2018 r. swoją pierwszą edycję. Jego zorganizowanie, pod patronatem Prezydenta Miasta Opola, przez CeKaP wraz z Izbą Rzemieślniczą w Opolu oraz Opolską Izbą Gospodarczą, było możliwe dzięki zaangażowaniu partnerów: Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu oraz Polskiego Związku Motorowego w Opolu.  W szranki konkursowe o tytuł Młodego Mistrza Zawodu w 4 branżach: budowlanej, mechanicznej, samochodowej i elektrycznej, stanęło 77 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i branżowych I stopnia z województwa opolskiego (ZSB, ZSM i ZSZ nr3 w Opolu, ZSZ w Opoleśnie, CKZiU w Strzelcach Opolskiech, ZSZ w Krapkowicach i ZSZ w Zdzieszowicach). Na zwycięzców czekał nie tylko splendor, udokumentowany dyplomem tytuł mistrza, ale również całkiem pokaźne nagrody, których fundatorami byli sponsorzy:

 • Miasto Opole
 • INVEST PARK
 • GAZ SYSTEM
 • IZBA RZEMIEŚLNICZA
 • OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA
 • ENERGOPOL
 • OPEX
 • POLARIS

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym – pisemnym – uczestnicy rozwiązywali test 30 pytań zamkniętych i jedno zadanie otwarte. Spośród uczestników wyłoniono po 6 uczniów z każdej branży, z najwyższą liczbą punktów, którzy zakwalifikowali się do etapu II. Zadania praktyczne, oceniane przez komisje konkursowe, wykonywane były w pracowniach CKP na przygotowanych specjalnie stanowiskach, stosownie do specjalności i zawodu reprezentowanego przez ucznia. Dlatego np. w branży budowlanej inne zadanie wykonywał murarz-tynkarz, innymi umiejętnościami wykazywał się dekarz czy stolarz, a jeszcze inne zadanie miał monter zabudowy i robót wykończeniowych. Specjalizacja zadań, stosownie do zawodu uczestnika, obowiązywała również w pozostałych branżach.

Finał konkursu i rozdanie nagród miało miejsce po zakończeniu II etapu, w obecności przedstawicieli Urzędu Miasta Opola, Partnerów, Sponsorów, Dyrektorów szkół oraz doradców zawodowych opolskich szkół, którzy tego dnia spotkali się w naszej placówce na specjalnej konferencji i mogli również przyglądać się wykonywanym w pracowniach CKP praktycznym zadaniom konkursowym. Pełną listę nagrodzonych i wyróżnionych znaleźć można na stronie www.zpo.opole.pl, nie możemy jednak w tym miejscu nie wymienić najlepszych; tytuł Młodego Mistrza Zawodu otrzymali:

 • w branży budowlanej: Dawid Janus
 • w branży mechanicznej: Tobiasz Czyrnia
 • w branży samochodowej: Kamil Bryś
 • w branży elektrycznej: Łukasz Mientus

Żaden z 24 finalistów nie został bez upominku, ale oczywiście im wyżej punktowane miejsce, tym nagrody były bardziej wartościowe. Zdobywcy mistrzowskiego tytułu otrzymali w nagrodę wkrętarkę BOSCH/MAKITA, plecak, album Historia rzemiosła oraz voucher na przejazd quadem po firmowym torze POLARIS (wszystkie nagrody oaz ich fundatorzy są wymienieni na naszej stronie internetowej).

Równocześnie z wydarzeniami konkursowymi, przede wszystkim w przerwie pomiędzy dwoma etapami zmagań, trwały pokazy promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Uczniowie mogli skorzystać z symulatora zderzeń i symulatora dachowania, obsługiwane przez WORD lub wypróbować swoje przygotowanie i refleks kierowcy na cekapowskich trenażerach jazdy. Najbardziej spektakularnym wydarzeniem był pokaz uwalniania poszkodowanego z samochodu po wypadku, wykonany profesjonalnie przez strażaków PSP - te działania budziły podziw dla umiejętności strażaków, ale i skłaniały do refleksji… Zdjęcia, na których najlepiej widać, jak samochód składa się jak pudełko od zapałek, nie wymagają komentarza.

Z satysfakcją zauważamy, że pierwsza edycja konkursu branżowego spotkała się z zainteresowaniem szkół nie tylko z Opola, a poziom praktycznej wiedzy uczniów był wysoki. Mamy nadzieję, że i w tym roku uczniowie szkól branżowych zechcą się sprawdzić jako młodzi zawodowcy z Opolszczyzny. 

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego etap szkolny odbędzie się 16.05.2019r , natomiast etap finałowy 23.05.2019r.