foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Kursy umiejętności zawodowych:
* Podstawy projektowanie 2D w programie AutoCAD (pobierz)
* Podstawy projektowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - tokarka, frezarka (pobierz)
* Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metoda MAG (135) (pobierz)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
*  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
*  Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
*  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
*  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
*  Użytkowanie obrabiarek skrawających
*  Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi