foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

WRĘCZENIE POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE W DNIU 12 LISTOPADA 2008 R.

Wręczenie nagród odbyło się w Sali Złotej na Zamku Królewskim w Warszawie. 
     W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Rządu, Parlamentu, sędziowie, audytorzy Polskiej Nagrody Jakości, świat biznesu i oczywiście Laureaci i Wyróżnieni  Polskiej Nagrody Jakości.
Nagrodę dla Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu odebrał Dyrektor ZPO – Pan Andrzej Leszczyński. W uroczystości udział wzięli: przedstawicie Wydziału Oświaty  Urzędu Miasta Opola oraz delegacja pracowników ZPO.
     Dyrektor Andrzej Leszczyński dziękując za przyznanie Lauru Polskiej Nagrody Jakości podkreślił wagę nagrody dla Zespołu Placówek Oświatowych i opolskiej oświaty.
Polska Nagroda Jakości jest zwieńczeniem działań Centrum Kształcenia Praktycznego a następnie Zespołu Placówek Oświatowych w kierunku wdrożenia już od zarania istnienia jednostek, zarządzania poprzez jakość.

 

Szczególnie ważne jest, by uczeń, słuchacz odbywający zajęcia praktyczne w CKP miał nie tyle teoretyczny, ale praktyczny kontakt z systemem zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2001 czy PN-N-18001:2004 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy). Certyfikaty jakości, laur XIV edycji PNJ poprzedzony raportowaniem, audytami, potwierdzają słuszność wybranego kierunku zarządzania i nastawienia CKP, Bursy i SSM na klienta, na zrozumienie jego oczekiwań i potrzeb w zakresie kształcenia, pobytu w Bursie czy SSM.
      ZPO a w szczególności CKP mając uznanie kapituły PNJ może jeszcze bardziej niż dotychczas kreować na rzecz szkolnictwa zawodowego i inżynierskiego w Opolu i regionie opolskim. Promocja szkolnictwa zawodowego poprzez nowoczesne pracownie mechatroniki, elektryki i elektroniki, technik CNC, mechaniki, spawalnictwa, hotelarstwa i innych, wsparta laurem PNJ niewątpliwie zaowocuje wśród uczniów gimnazjów, ich rodziców pozytywnym postrzeganiem kierunków kształcenia zawodowego na poziomie średnim i wyższym. Oczekiwanie rynku na dobrych, nowocześnie kształconych monterów, operatorów, techników i inżynierów jest już duże a będzie jeszcze większe.
     PNJ jako kolejny laur, po laurze Opolskiej Nagrody Jakości, Srebrnym Laurze Kompetencji i Umiejętności, tytule „Opolskie Euro 2007” dla pracowni mechatroniki w kategorii Rozwój Lokalny konkursu Wojewody Opolskiego, stanowi duże wyróżnienie i wielką satysfakcję dla Dyrektora i Pracowników.
      Trud i dobre działanie, realizowanie postawionych celów, nie pozostają bez echa a dają dobre owoce, które chcemy powielać i dzielić się nimi dla dobra opolskiej oświaty.