foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Uchwałą Rady Miasta Nr III/19/02 z dnia 12.12.2002 r. powołano z dniem 16.12.2002 r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu nadając akt założycielski publicznej placówki kształcenia praktycznego. Z dniem 01.04.2003 r. powołano Dyrektora CKP, mgr inż. Andrzeja Leszczyńskiego. Działalność szkoleniową Centrum Kształcenia Praktycznego rozpoczęło 01.09.2003 r. przyjmując 500 uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu na zajęcia praktycznej nauki zawodu w zakresie mechanicznym, elektrycznym, elektronicznym, budowlanym. Obecnie zajęcia praktyczne w CKP odbywa prawie 1050 uczniów z Zespołów Szkół miasta Opola. Z dniem 1 stycznia 2006 r. Centrum Kształcenia Praktycznego weszło w skład, powołanego Uchwałą Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r., Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu.

Czytaj więcej: Historia Centrum Kształcenia Praktycznego