foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Miasto Opole realizuje partnerski projekt „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1”, wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznegow  rmach RPO  WO 2014-2020. W ramach tego projektu w Cenrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu realizowane są kursy dla młodzieży i nauczycieli z zakresu nauki programu AutoCAD oraz kursy z zakresu programowania obrabiarek numerycznych CNC. W lutym zakończyły się dwa kursy z AutaCada zrealizowane dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.  Na kursie uczniowie poznali podstawy obsługi programu AutoCAD, sporządzając rysunki techniczne w układzie 2D oraz 3D a w celu urozmaicenia kursu,  pliki 3D zostały wydrukowane na drukarce 3D.