foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

W ramach partnerskiego projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1”, wspófinansowanego z EFS w ramach RPO  WO 2014-2020 zrealizowaliśmy kolejny kurs umożliwiający uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,  tym razem dla  uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu.  W trakcie kursu uczniowie poznali podstawy obsługi tokarki i frezarki sterowanej numerycznie CNC.