foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Zakres rzeczowy planowanego do realizacji projektu obejmuje zasadniczo dwa zadania mające na celu rozwój bazy kształcenia zawodowego CKP w oparciu o diagnozę potrzeb szkół zawodowych miasta Opola, w kontekście potrzeb rynku pracy oraz standardów egzaminacyjnych.

 1. „Przebudowa budynku C na potrzeby nowych  pracowni branży gastronomicznej z wyposażeniem i doposażenie funkcjonujących w CKP ZPO w Opolu pracowni”

Zakres rzeczowy obejmuje:

budynek C:

  • adaptację dokumentacji „Projekt budowlano–wykonawczy przebudowy Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w Zespole Placówek Oświatowych” z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych – etap IIB: Pracownie branży gastronomicznej i logistycznej
  • wykonanie adaptacji pomieszczeń parteru, I i III piętra  dla potrzeb pracowni w tym wykonanie węzłów socjalno – sanitarnych i szybu windy z jej montażem i uruchomieniem (parter – III piętro) wg dokumentacji jw. ,
  • wyposażenie w sprzęt pracowni gastronomiczno–kucharskiej, barmańskiej, cukierniczej, obsługi klienta, pracowni komputerowych i stanowisk egzaminacyjnych,
  • wyposażenie w sprzęt pracowni logistyki – bud. C,

  budynki A, D:

  • modernizacja i doposażenie pracowni obróbki i technik CNC – bud. A,
  • doposażenie pracowni odnawialnych źródeł energii – bud. D,
  • doposażenie pracowni automatyki budynku – bud. D

2. „Przebudowa i rozbudowa garaży  na potrzeby pracowni CKP w ZPO w Opolu z wyposażeniem dla kierunków branży samochodowej

Zakres rzeczowy obejmuje:

  • opracowanie dokumentacji projektu wykonawczego na przebudowę i rozbudowę garaży na potrzeby pracowni pojazdów samochodowych  CKP
  • wykonanie przebudowy i rozbudowy, nadbudowy garaży dla potrzeb pracowni pojazdów samochodowych – 3 stanowisk egzaminacyjnych, pracowni blacharskiej, przygotowania lakierniczego, doprowadzenie mediów wg dokumentacji jw. z zagospodarowanie terenów wjazdu do pracowni i parkingu,
  • wyposażenie pracowni pojazdów samochodowych – stanowisk egzaminacyjnych, pracowni blacharskiej i przygotowania lakierniczego w specjalistyczny sprzęt

CKP w NTO