foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Zakres rzeczowy planowanego do realizacji projektu obejmuje zasadniczo dwa zadania mające na celu rozwój bazy kształcenia zawodowego CKP w oparciu o diagnozę potrzeb szkół zawodowych miasta Opola, w kontekście potrzeb rynku pracy oraz standardów egzaminacyjnych.

Czytaj więcej: Projekt RPO WO 2014 - 2020 „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w CKP