foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

W roku szkolnym 2019/2020 w CKP, w ramach działań Międzyszkolnego Ośrodka Doradztwa Zawodowego, realizowane będą zajęcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, których celem jest umożliwienie uczniom szkół podstawowych miasta Opola poznanie zawodów, środowisk pracy oraz przygotowanie ich do podjęcia trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych. 
W każdy czwartek w pracowniach CKP uczniowie będą realizować 4 - godzinne  zajęcia zawodoznawcze, prowadzone w formie warsztatów, w ramach których uczniowie będą mogli wykonać proste zadania zawodowe, poznając jednocześnie określone warunki pracy.

Harmonogram rezerwacji terminów zajęć zawodoznawczych na rok szkolny 2019/2020r.

Kolejną tegoroczną inicjatywą CKP są zajęcia przysposabiające do zawodu, organizowane dla grupy uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu.
Zajęcia będą realizowane w obszarze usługowym: w zakresie hotelarstwa oraz ogrodnictwa.