foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Rok szkolny 2016/17 - Rokiem Wolontariatu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Schronisko SSM i Bursa zapraszają
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Regulamin staży/praktyk zawodowych 
w projekcie pn.:
„Kształcenie Zawodowe dla Rynku Pracy - 1” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Szczegóły