foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Energetyka, fotowoltaika, pompy ciepła  to tylko niektóre z tematów, jakie pojawiły się podczas XXI Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XVI Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia. W wydarzeniu, które odbyło się 28 lutego 2018 r., wzięli udział: Dyrekcja ZSTiO, uczniowie III klasy OZE przy ZSTiO i nauczyciel Paweł Prochera uczący energetyki odnawialnej w ZSTiO i CKP w Opolu oraz grono zainteresowane tematyką. 

 

Wśród wystawców nie zabrakło m.in. firm specjalizujących się w produkcji i dystrybucji urządzeń z zakresu wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii. Pojawiła się także bogata oferta maszyn, urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych, technologie powiązane z energią słoneczną, wodną i biopaliwami.

Targi upłynęły pod znakiem ciepłownictwa ekologicznego. W związku z niekorzystnym stanem powietrza w naszym kraju, zwłaszcza w okresie zimowym, na szczególną uwagę zasługiwały nowe modele kotłów grzewczych spełniające coraz bardziej restrykcyjne normy ekologiczne.

Wyjazd był bardzo przydatny dla młodych ludzi, którzy pogłębiali swoją wiedzę poprzez konferencje tematyczne, rozmowy z wystawcami oraz obcowanie z najnowszą technologią.

Opracował: Paweł Prochera

http://targikielce.pl/pl/targi-energetyki-i-odnawialnych-zrodel-energii,14586,d.htm