foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks”, Polski Związek Motorowy  w Opolu i Centrum Kształcenia Praktycznego ZPO w Opolu organizują konkurs na film o OZE czyli o Odnawialnych Źródłach Energii:

„Moja droga inspiracją do energii przyszłości”

1. Film, pokazujący  dobre praktyki wykorzystania odnawialnych źródeł energii w  otoczeniu, w  domu,  w budynku użyteczności publicznej lub inspiracje do energii przyszłości, może być nakręcony komórką,  tabletem, kamerą. 

2. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego  indywidualnie lub grupowo (max. 3 uczniów).

3. Przygotowany przez zespół lub indywidualnie film z tytułem „Moja droga inspiracją do energii przyszłości” i tytułem własnym, musi być filmem autorskim bez „wklejeń i kopii”.  Autor/autorzy powinni podać imię, nazwisko oraz szkołę którą reprezentują.

4. Długość filmu: od 3do 5 minut.   

5. Film należy przesłać do CKP w terminie do  30 listopada 2016 r.      

6. Film powinien spełniać następujące warunki: 

    - nośnik DVD z opisem(tytuł filmu i autor),

    - format video, obsługiwany przez Windows Media Player,

    - film, którego nie da się odtworzyć w Windows 10 lub 7 zostanie zdyskwalifikowany.

7. Najlepsze prace, ocenione przez Jury, zostaną wyróżnione dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Prezentacja wyróżnionych filmów odbędzie sie w dniu 06.12.2016 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego  w Opolu w czasie konferencji „Młodzieżowe Forum Ekoenergetyki”, w ramach VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki, odbywającego się w Opolu w dniach 06.12. do 09.12. 2016 r.

8. Jury oceniając prace konkursowe weźmie pod uwagę merytoryczny poziom opracowania, nowatorskie ujęcie problemu,  kreatywność opartą na wiedzy zdobytej również poza szkolnym programem. 

9. Sponsorami nagród rzeczowych są m.in.: Polaris Polska, Polski Związek Motorowy  w Opolu.