foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

W dniu 15 lutego 2018 r. grupa 18 uczniów z klas gimnazjalnych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 8 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu wraz z pedagogiem, doradcą zawodowym panem Jackiem Lewandowskim odwiedzili Centrum Kształcenia Praktycznego w ZPO w Opolu.

 

Jest to kolejna wizyta na przestrzeni 3 ostatnich lat.

Celem wizyty było poznanie kierunków kształcenia zawodowego prowadzonych przez opolskie szkoły techniczne i zawodowe, oraz zapoznanie się z warunkami odbywania zajęć praktycznych w CKP, które takie zajęcia dla szkół realizuje.

Ponieważ CKP pełni funkcję ośrodka egzaminacyjnego, uczniowie pozyskali również informacje na temat egzaminów na kwalifikacje zawodowe. 

W trakcie wizyty uczniowie mieli okazję zwiedzić pracownie, w których odbywają się zajęcia praktyczne i pracowniane z zakresu mechaniki, mechaniki samochodowej, odnawialnych źródeł energii, elektryki, elektroniki, mechatroniki, a także pracownie budownictwa, architektury krajobrazu i hotelarstwa.

Z ramienia Centrum uczniów oprowadzał po placówce wicedyrektor ds. pedagogicznych pan Dariusz Kulita.