foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

W dniu 17 maja 2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu, odbył się finał VII edycji regionalnego konkursu „Wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy w ujęciu praktycznym”.

Konkurs adresowany do młodzieży szkolnej ma na celu zachęcenie młodzieży do pozytywnego postrzegania zagadnień bhp oraz przestrzegania ich w praktyce, szczególnie zawodowej.

W finale konkursu uczestniczyli uczniowie z centrów kształcenia praktycznego, zawodowego i ustawicznego z województwa opolskiego: Nysy , Kędzierzyna Koźla, Strzelec Opolskich i Opola. 10 finalistów uczestniczyło w sprawdzeniu wiedzy teoretycznej w postaci odpowiedzi na pytania testowe, dotyczące zagadnień bhp związanych z bezpieczeństwem oraz prawem pracy, natomiast w części praktycznej wykonywali zadania związane z przygotowaniem stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, do wykonania określonych zadań.

Uczestnicy finału konkursu reprezentowali branże kształcenia: budowlaną, mechaniczną ogólną, mechaniczną o specjalności samochodowej oraz elektroniczno-elektryczno-mechatroniczną.

Na podstawie uzyskanych wyników w części teoretycznej oraz uzyskanych wyników w części praktycznej, laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Smyrek Sarah, uczennica klasy II ZSTiO w Opolu technik budownictwa,

II miejsce – Sokołowski Piotr, uczeń klasy II CKPiU w Kędzierzynie Koźlu technik mechatronik,

III miejsce – Kściuk Mateusz, uczeń klasy II ZSM w Opolu technik pojazdów samochodowych.

Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony przez ZPO w Opolu, wspólnie z Okręgową  Inspekcją Pracy w Opolu oraz Opolską Izbą Gospodarczą. Współorganizatorom składamy serdeczne podziękowania za zasponsorowanie cennych nagród w konkursie.