foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Dnia 27 maja w bieżącym roku szkolnym nauczyciele: Paweł Prochera, Rafał Gonschior, oraz Wiesław Kurek zorganizowali wycieczkę do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., w której uczestniczyli uczniowie klasy trzeciej z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu, kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zakład Komunalny od 2011 r. posiada instalację odgazowania składowiska wraz z energetycznym wykorzystaniem biogazu, co oznacza, że  wykorzystuje gaz składowiskowy jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła użytkowego. W celu maksymalnego wykorzystania potencjału energetycznego pozyskiwanego biogazu, zainstalowana jednostka wytwórcza pracuje w układzie wysokosprawnej kogeneracji. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna i ciepło – zaliczane do źródeł odnawialnych - w całości zaspokaja zapotrzebowanie energetyczne Centrum Przetwarzania Odpadów oraz budynków administracyjnych i gospodarczych Zakładu Komunalnego w zakresie zasilania elektrycznego i ogrzewania.

W trakcie wycieczki Uczniowie zostali w szczegółach zapoznani z urządzeniami oraz sposobem wytwarzania biogazu z odpadów komunalnych miasta Opola.