foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

W dniu 27 listopada 2019 r. uczniowie klasy IITB z Zespołu Szkół Budowlanych i IIabT z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu, kształcący się w zawodzie technik budownictwa oraz nauczyciele z Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzący zajęcia z młodzieżą, uczestniczyli w wycieczce do przedsiębiorstwa Adamietz Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.

Celem wizyty było zaznajomienie młodych ludzi z możliwościami pracodawcy działającego na lokalnym rynku. Uczniowie poznali strukturę i profil działalności przedsiębiorstwa, a także obserwowali produkcję specjalistycznych konstrukcji stalowych, płyt warstwowych oraz różnych elementów z blach stalowych.