foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

W dniu 14 stycznia 2020 r. druga grupa uczniów z klasy II bbT, kształcących się w zawodzie technik budownictwa uczestniczyła w warsztatach „Podstawy projektowania w AutoCAD”.
W pierwszej części zajęć prowadzący, dr Radosław Wróbel, omówił zastosowanie podstawowych narzędzi programu, w drugiej uczniowie wykonywali proste ćwiczenia, a następnie wykreślili przykładowy rzut pomieszczeń.