foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

W grudniu 2019 r., w ramach projektu pt.„Licealista na rynku pracy – Zdobywanie kwalifikacji  i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” nauczyciel ZPO CKZ, mgr inż. Marcin Gajderowicz, brał udział w kursie toczenia w drewnie. Zajęcia odbywały się w firmie DONITZA – toczenie w drewnie w Steblowie koło Krapkowic.
Program szkolenia obejmował poznanie zasad BHP w warsztacie tokarskim, omówienie i poznanie budowy i bezpiecznej obsługi tokarki. Prowadzący przedstawił i omówił sposób wykorzystania narzędzi, etapy przygotowania materiału do toczenia. Ćwiczenia w sposób ciekawy prezentowały jak prawidłowo zamocować przedmiot na tokarce i umożliwiły zapoznanie się z podstawowymi rodzajami mocowań elementów drewnianych. W trakcie wykonywania zadań omówione zostały metody oraz błędy jakie występują podczas toczenia przedmiotów, jak i wykończenia powierzchni w etapie finalnym.