foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Obecnie Centrum Kształcenia Praktycznego realizuje zajęcia praktyczne, pracowanie i specjalistyczne na podstawie umów podpisanych z następującymi Szkołami: 

- Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu,

- Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu,

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu,

- Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu,

- Zespół Szkół Budowlanych w Opolu,

- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu.

 

Ponadto placówka podpisała umowy i porozumienia  o współpracy na rzecz kształcenia zawodowego z nasypującymi instytucjami, firmami i podmiotami:

- PHU Elem Sp. z o.o.

- Politechnika Opolska

- Uniwersytet Opolski

- Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu

- Centrum Energetyki Prosumenckiej przy Politechnice Śląskiej

- Park Naukowo – Technologiczny w Opolu

- Mondelez Polska Production Sp. z o.o.

- Polaris Polska Sp. Z o.o.

 

W ramach współpracy niesformalizowanej, ale żywej i owocnej, realizujemy szereg działań m.in. wspólnie z:

- Centrum Nauk Przyrodniczych w PG nr 6 w Opolu,

- Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu,

- Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu,

- Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,

- Gebrüder Peters Gebaüdetechnik GmbH.

Prezentacja szkół Miasta Opola, z którymi współpracujemy.

Centrum Kształcenia Praktycznego od 2007 r. jest członkiem Opolskiej Izby Gospodarczej. Obecność CKP w strukturach OIG, stanowi pomost w dialogu szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Misją Izby jest pomoc zrzeszonym w niej podmiotom gospodarczym oraz integracja środowiska.

Przedstawiciele 22 instytucji non profit spotkali się 16 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik i zainaugurowali działalność ogólnopolskiego porozumienia o współpracy. Celem organizacji jest zwiększenie efektywności działań polskich centrów nauki i innych organizacji ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa oparty na edukacji, nauce, technice i innowacji.

   Środowisko skupione wokół Porozumienia ukonstytuowało się podczas organizowanych od 2007 roku konferencji Interakcja – Integracja. W spotkaniach tych biorą udział przedstawiciele centrów nauki, muzeów, instytucji, czasem niewielkich stowarzyszeń udostępniających interaktywne wystawy i organizujących wydarzenia popularyzujące wiedzę. Pomimo różnych form działania łączy nas rozbudzanie ciekawości świata, podkreślanie roli indywidualnego doświadczenia, zaangażowania, kreatywności i krytycznego myślenia. Prowadzimy nieformalną działalność edukacyjną, wspomagamy lepsze rozumienie nauki i inspirujemy dialog społeczny na temat jej roli. Zależy nam na budowaniu poczucia podmiotowości oraz odpowiedzialności.

Czytaj więcej: POROZUMIENIE

Centrum Kształcenia Praktycznego chcąc uhonorować osoby, które w szczególny sposób wspierają naszą działalność i rozwój, przyznaje od roku 2008 laur CEKAPA. Dotychczas w gronie przyjaciół CKP znaleźli się:

 

 

 

 

Nr 0 Dariusz Kulita
Nr 1 Ryszard Zembaczyński
Nr 2 Arkadiusz Karbowiak
Nr 3 Irena Koszyk
Nr 4 Jerzy Skubis
Nr 5 Władysław Opoka
Nr 6 Bogusław Januszko
Nr 7 Anna Jędrzejak
Nr 8 Joachim Strzałka
Nr 9 Urszula Kowalczyk
Nr 10 Leszek Wodziński
Nr 11 Marian Dobrowolski
Nr 12 Joanna Knuter
Nr 13 Maria Zawadzka
Nr 14 Bożena Czapska-Czoch
Nr 15 Zdzisław Ślemp
Nr 16 Fritz Peters
Nr 17 Emilia Lewicka
Nr 18 Kinga Pierzak-Kostuś
Nr 19 Andrzej Jedynakiewicz
Nr 20 Lilianna Wachułka
Nr 21 Bogumiła Zaborowska
Nr 22 Wiktor Sołęga
Nr 23 Andrzej Czajkowski
Nr 24 Henryk Galwas