foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

zaprasza do składania ofert na zadanie: „Remont elewacji północno – zachodniej część dłuższa budynku C”.

Dokumenty do pobrania

Pytania i odpowiedzi

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

zaprasza do składania ofert na zadanie:


Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowych urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do obsługi 8 pomieszczeń biurowych znajdujących się w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu ul. Torowa 7.

Dokumenty do pobrania

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

zaprasza do składania ofert na zadanie:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji zadań w obszarze edukacyjno – zawodowym poprzez realizację konsultacji indywidualnych poradnictwa zawodowego dla uczniów w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Miejsce i termin składania ofert: Zespół Placówek Oświatowych w Opolu, ul. Torowa 7, 45-073 Opole, sekretariat nr 112 bud. C do godz. 08.00, do dnia 17.02.2020 r.

Dokumenty do pobrania

Zestawienie ofert

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

zaprasza do składania ofert na zadanie:

Świadczenie usług pralniczych dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu ul. Torowa 7.

Dokumenty do pobrania

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

zaprasza do składania ofert na zadanie:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów zawodowych dla uczestników projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

TERMIN SKŁADANIA OFERT 29.11.2019 R. DO GODZINY 9.00

Dokumenty do pobrania

Zestawienie ofert

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Dostawa 65-ciu tapczanów (bez skrzyni - pojemnika) na nogach z zagłówkiem o wymiarach 90x200 cm.

 Dokumenty do pobrania

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole


Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Usługa polegająca na realizacji zadań w obszarze edukacyjno - zawodowym dla uczniów realizujących kształcenie zawodowe w Szkołach Aglomeracji Opolskiej w ramach projektu "Kształcenie zawodowe na rynku pracy - 3" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z 16.09.2019 R. NA 20.09.2019 R.

Dokumenty do pobrania

Zestawienie ofert

Wybór oferty