foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. Zakupu i dostawy sprzętu i oprogramowania do nauczania na odległość w ramach projektu pn.” Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”, współfinansowanego przez UE ze środków EFS, w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020. 
 
Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.12.2020 r.  Numer ogłoszenia 769811-N-2020  

Termin składania ofert - 11.01.2021r. do godz. 11:00, otwarcie ofert o godz. 11:30, miejsce składania ofert :

Urząd Miasta Opola

Wydział Zamówień Publicznych

Piastowska 17, pokój 515

(budynek Instytutu Śląskiego)

45-081 Opole

Transmisja z otwarcia ofert na komputerze pod linkiem:

https://umo.webex.com/meet/zp-oferty

Dokumenty do pobrania

Pytania i odpowiedzi

Zestawienie ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania - zadanie 6.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty.

 

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

zaprasza do składania ofert na zadanie:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu zawodowego dla uczestników projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020


TERMIN SKŁADANIA OFERT 07.12.2020 R. DO GODZINY 8.30

Dokumenty do pobrania

Zestawienie ofert

Wybór oferty

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dot. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania do nauczania na odległość w ramach projektu pn.” Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”, współfinansowanego przez UE ze środków EFS, w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.11.2020 r. oraz opublikowane w dniu 10.11.2020 r. Numer ogłoszenia 2020/S 219 - 537240

Dokumenty dotyczące postępowania dostępne pod adresem:

https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zespół Placówek Oświatowych zaprasza do składania ofert na zadanie:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu obsługi kombajnu zbożowego dla uczestników projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Miejsce i termin składania ofert: Zespół Placówek Oświatowych w Opolu, ul. Torowa 7, 45-073 Opole, sekretariat nr 112 bud. C, do dnia 1 lipca 2020r. do godz. 8:30.

Dokumenty do pobrania

Zestawienie ofert

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych zaprasza do składania ofert na zadanie:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów zawodowych dla uczestników projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Miejsce i termin składania ofert: Zespół Placówek Oświatowych w Opolu, ul. Torowa 7, 45-073 Opole, sekretariat nr 112 bud. C, do dnia 17.06.2020 r. do godz. 8:45..

Dokumenty do pobrania

Zestawienie ofert

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

zaprasza do składania ofert na zadanie:


Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowych urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do obsługi 8 pomieszczeń biurowych znajdujących się w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu ul. Torowa 7.

Dokumenty do pobrania

Wybór oferty