foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu w ramach zadania 74 projektu „KZDRP-1”.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – „Formularz ofertowy”.

Dokumenty do pobrania

Wybór oferty