foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Przedmiot zamówienia:

Usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych „Technologie informacyjne w dydaktyce” w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Dokumenty do pobrania

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na:

„Wymiana stolarki drzwiowej z malowaniem pokoi w budynku C”.

Dokumenty do pobrania

Zestawienie ofert

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Unieważnia przetarg dot:

„Wymiana stolarki drzwiowej z malowaniem pokoi w budynku C”.

Zestawienie ofert

Unieważnienie przetargu

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na:

Roboty remontowo – budowlane polegające na wymianie 15 drzwi w pokojach Bursy oraz malowanie pokoi.

Dokumenty do pobrania

 

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na:

Tonery i tusze do drukarek. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do zapytania ofertowego.

Dokumenty do pobrania

Wybór oferty