foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Unieważnia przetarg dot:

„Wymiana stolarki drzwiowej z malowaniem pokoi w budynku C”.

Zestawienie ofert

Unieważnienie przetargu

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na:

Roboty remontowo – budowlane polegające na wymianie 15 drzwi w pokojach Bursy oraz malowanie pokoi.

Dokumenty do pobrania