Projekt RPO WO 2014 – 2020

Zakres rzeczowy planowanego do realizacji projektu obejmuje zasadniczo dwa zadania mające na celu rozwój bazy kształcenia zawodowego CKP w oparciu o diagnozę potrzeb szkół zawodowych miasta Opola, w kontekście potrzeb rynku pracy oraz standardów egzaminacyjnych.