Zapytanie ofertowe numer sprawy: ZPO-TN.271.6.2020

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole zaprasza do składania ofert na zadanie: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu zawodowego dla uczestników projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego […]