Wykaz dodatkowych dni wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – aktualizacja

W związku z aktualizacją z dnia 09.04.2021 r. wykazu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w CKZ informujemy, że do końca bieżącego roku szkolnego dni wolne od zajęć zostały ustalone w następujących terminach: 4 czerwca 2021 r. 23, 24, 25 czerwca 2021 r.  – na potrzeby organizacji egzaminów zawodowych 

Zapytanie ofertowe numer sprawy: ZPO-4.UE.4.2021

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole zaprasza do składania ofert na zadanie: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania do nauczania na odległość w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Termin […]