Informacja dla uczniów

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 15.04.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 19 kwietnia br. uczniowie przystępujący do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia praktyczne stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. Zajęcia praktyczne dla tych […]