Egzamin praktyczny w CKZ

Sesja: czerwiec – lipiec 2021 Uczniowie, skierowani do CKZ w Opolu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, będą zdawać egzamin praktyczny w zakresie następujących kwalifikacji: BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych,                                    […]