Organizacja zakończenia roku szkolnego w CKZ

17.06.2021 – posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej 23.06.2021 – 25.06.2021 – dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 23.06.2021 – 03.07.2021 – organizacja praktycznych egzaminów zawodowych 05.07.2021 – posiedzenie Rady Pedagogicznej