Kwalifikacyjne kursy zawodowe – postępowanie rekrutacyjne

W związku z zakończeniem weryfikacji przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy informujemy, że Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych została podana do publicznej widomości  poprzez umieszczenie na drzwiach przy wejściu głównym do ZPO ( bud. C). W związku ze zgłoszeniem się mniejszej liczby kandydatów niż 20, rozpoczyna się postępowanie uzupełniające, które potrwa […]