Informacja dla kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe

MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe informujemy, że ze względów formalnych nie możemy uruchomić kursu (zbyt mała liczba kandydatów). Ponowną rekrutację planujemy w przyszłym roku.