Zajęcia praktyczne realizowane w CKZ w okresie 20.12.2021 – 09.01.2022

Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2301) od dnia 20.12.2021 r. do dnia 09.01.2022 r. w przypadku m.in. centrów kształcenia zawodowego, dyrektor centrum może zorganizować zajęcia praktyczne w […]