Zajęcia zawodoznawcze w CKZ

W dniu 14 września odbyło się w CKZ spotkanie z doradcami zawodowymi szkół podstawowych, podczas którego omówiono możliwości współpracy oraz zasady organizacji zajęć zawodoznawczych. W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia zawodoznawcze dedykowane uczniom klas ósmych realizowane będą w następujących obszarach: obszar budowlany – zawody: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik aranżacji wnętrz, technik urządzeń i systemów […]