Nabór na stanowisko recepcjonisty

Dyrektor ZPO ogłasza nabór na stanowisko recepcjonisty w pełnym wymiarze zatrudnienia. Kompletne aplikacje należy składać w ZPO ul. Torowa 7, budynek C, pokój 115 w dziale kadr lub pod adresem kadry@zpo.opole.pl, w terminie do 15.12.2022 r. Bliższych informacji udziela specjalista ds. kadr tel. 77 4231675. Ogłoszenie o naborze Oświadczenie kandydata Kwestionariusz osobowy

Zapytanie ofertowe nr ZPO-SZ.24.9-U/UE.2022

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu dwóch kursów zawodowych: Kurs operatora wózka widłowego – dla 49 uczniów, Kurs operatora koparko-ładowarki – dla 10 uczniów, uczestników projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja” w ramach priorytetu IX Wysoka jakość edukacji Działania 09.02 – Rozwój kształcenia zawodowego, na lata […]