Zapytanie ofertowe nr ZPO-SZ.24.11-U/UE/2022

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu zawodowego pn. „Obsługa programu do projektowania wnętrz 3ds MAX” dla 35 uczniów, uczestników projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja” w ramach priorytetu IX Wysoka jakość edukacji Działania 09.02 – Rozwój kształcenia zawodowego, na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 – Wsparcie […]

Porozumienie o współpracy partnerskiej

Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Firm Instalacyjnych i Serwisowych zawarło Porozumienie, którego celem jest wsparcie i  pomoc w podniesieniu jakości kształcenia zawodowego uczniów w zawodach branży instalacyjnej poprzez realizowanie i wspieranie wspólnych inicjatyw, w szczególności poprzez: przekazywanie materiałów promocyjno – informacyjnych dla zawodu, przekazywanie materiałów dydaktycznych, organizację spotkań szkoleniowych z producentami, […]