Spotkanie z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych oraz Zespołu Szkół Mechanicznych, realizujących zajęcia praktyczne w CKZ na spotkanie, które odbędzie się 19.10.2022 r. o godz. 16:30. Spotkanie odbędą się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, ul. Torowa 7 (budynek C, sala nr 100).