Kursy CNC w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja”

W ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja”, wspófinansowanego z EFS w ramach RPO WO 2014-2020, realizowane są w CKZ kursy umożliwiające uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W okresie od września do grudnia br. zrealizowane są trzy kursy z zakresu technik CNC dla 15 uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych […]