Turnus dla młodocianych pracowników

Budynek F, hala nr 2

W dniu 28.11.2022 rozpoczynają się zajęcia w ramach turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodzie MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH dla uczniów klas I –  w załączeniu plan zajęć. Zajęcia z dnia 23.12.2022 (piątek) zostaną odrobione w sobotę 03.12.2022. Zajęcia będą realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, ul. Torowa 7 (bud. C, sala nr 200). Uczeń […]