Turnus dla młodocianych pracowników – Elektryk

W dniu 13.03.2023 rozpoczynają się zajęcia w ramach turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodzie ELEKTRYK dla uczniów klasy I o godzinie 9:40 –  w załączeniu plany zajęć. Zajęcia będą realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, ul. Torowa 7 (bud. C, sala nr 100). Tydzień I, II, III Tydzień IV