Aktualności

Aktualności

Świąteczne projektowanie 3D

Uczniowie klasy 2AT Zespołu Szkół Elektrycznych odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego. W ramach zajęć zdalnych z przedmiotu Technologie i Konstrukcje Mechaniczne zapoznają się m.in. z projektowaniem w systemach CAD.

Czytaj dalej »
Fundusze UE

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy (projekt 3)

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz większe powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Zakłada również wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, kompetencje i umiejętności, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „zmiennym” rynku pracy.

Czytaj dalej »
Fundusze UE

Licealista na rynku pracy

Projekt zakłada realizację innowacji pedagogiczno (obszar AO) dla 500 uczniów, mających na celu wyposażenie uczniów liceów w dodatkowe kompetencje i kwalifikacje wyrównujące szanse na rynku pracy w porównaniu do uczniów szkół zawodowych oraz podwyższające szanse na rynku pracy.

Czytaj dalej »
Fundusze UE

Kurs CNC – „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy”

ramach partnerskiego projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1”, wspófinansowanego z EFS w ramach RPO WO 2014-2020 zrealizowaliśmy kolejny kurs umożliwiający uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, tym razem dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu.

Czytaj dalej »