Egzamin praktyczny w CKZ – sesja czerwiec 2022

Uczniowie, skierowani do CKZ w Opolu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, będą zdawać egzamin praktyczny w zakresie następujących kwalifikacji: Formuła 2017 BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych  BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych,                              […]

Branża budowlana stawia na ciągły rozwój

W dniach 14 – 17 marca 2022 roku nauczycielki praktycznej nauki zawodu Barbara Chrzanowska-Guenther oraz Edyta Kostrzewa uczestniczyły w kursie „Laborant w laboratorium betonu i kruszyw”. Kurs odbył się w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, jednostką szkolącą był Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej. Kurs był prowadzony w systemie wykładów i zajęć laboratoryjnych. […]

IX Regionalny Konkurs Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Bezpieczeństwa Pracy oraz Prawa Pracy w Ujęciu Praktycznym

26 kwietnia 2022 roku, po dwuletniej przerwie spowodowanej ograniczeniami związanymi z pandemią, w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, odbył się finał IX edycji konkursu bhp, w czasie którego uczniowie z centrów kształcenia zawodowego województwa opolskiego, mogli wykazać się wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie wykonywania pracy w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie […]

Staż zawodowy w firmie Galmet

W ramach współpracy z firmą Galmet Sp. z o.o. w dniach 04.04.2022- 08.04.2022 nauczyciele CKZ odbyli staż zawodowy w siedzibie firmy w Głubczycach. Staż realizowany był w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WO na lata 2014-2020. Nauczyciele […]

Wesołych Świąt

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych miłością i nadzieją życzy ZPO w Opolu

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.3.2022

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dot. zakupu i dostawy sprzętu i oprogramowania do nauczania na odległość w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej. Ogłoszenie […]

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.2.2022

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dot. zakupu i dostawy wyposażenia pracowni cukierniczej w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu- 2 edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia […]

Konkurs z zakresu BHP

Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, wspólnie z Okręgową Inspekcją Pracy w Opolu oraz Opolską Izbą Gospodarczą, już po raz dziewiąty organizuje regionalny konkursu „Wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy w ujęciu praktycznym”. W związku z powyższym rozpoczęliśmy cykl szkoleń, skierowanych do uczniów odbywających w CKZ w Opolu zajęcia praktyczne, w zawodach […]

Konkurs ofert na sprzedaż obrabiarek skrawających

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu zaprasza do składania ofert na sprzedaż szlifierek będących na wyposażeniu ZPO. Oferty można składać do dnia 12.04.2022 r. do godz. 9:00. https://zpoopole.bip.gov.pl/sprzedaz-mienia/konkurs-ofert.html

Zapytanie ofertowe nr ZPO-SZ.24.24-D.2022

Zespół Placówek Oświatowych zaprasza do składania ofert na dostawę tokarki uniwersalnej. Miejsce i termin składania ofert: Zespół Placówek Oświatowych w Opolu, ul. Torowa 7, 45-073 Opole, do dnia 4 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00. https://zpoopole.bip.gov.pl/publiccontracts/view/36097