Kwalifikacyjne kursy zawodowe – postępowanie rekrutacyjne

W związku z zakończeniem weryfikacji przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy informujemy, że Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych została podana do publicznej widomości  poprzez umieszczenie na drzwiach przy wejściu głównym do ZPO ( bud. C). W związku ze zgłoszeniem się mniejszej liczby kandydatów niż 20, rozpoczyna się postępowanie uzupełniające, które potrwa […]

Kolejni uczniowie z kwalifikacją spawacza

W dniu 21.06.2021 r. 14 uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych i  Zespołu Szkół Budowlanych, realizujących w CKZ kurs spawania metodą MAG (135), przystąpiło do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkim uczniom gratulujemy zakończenia egzaminu wynikiem pozytywnym.

Dni Opola 2021

Dni Opola 2021 rozpoczną się w poniedziałek, 21 czerwca i potrwają do niedzieli, 27 czerwca 2021 roku. W tym roku Noc Muzeów połączona będzie ze świętem miasta. Zachęcamy do zapoznania się z programem imprezy i zapraszamy do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Opolu! https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/aktualnosc/przed-nami-tydzien-dobrej-zabawy-program-imprezy

Organizacja zakończenia roku szkolnego w CKZ

17.06.2021 – posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej 23.06.2021 – 25.06.2021 – dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 23.06.2021 – 03.07.2021 – organizacja praktycznych egzaminów zawodowych 05.07.2021 – posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dzień wolny od pracy w ZPO

Informujemy, że dzień 4 czerwca 2021 r. został ustalony przez Dyrektora ZPO dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu –  w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 1 maja 2021 r.

Schronisko ponownie otwarte!

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Niezapominajka” w Opolu z dniem 01.06.2021 r. wznawia świadczenie usług noclegowych. Serdecznie zapraszamy!

Kursy CNC w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”

W ramach partnerskiego projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” wspófinansowanego z EFS w ramach RPO WO 2014-2020, realizowane są w CKZ kursy umożliwiające uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Kolejne dwie grupy uczniów opolskich szkół zrealizowały w CKZ kursy z zakresu technik CNC. W trakcie kursu uczniowie zdobyli praktyczne umiejętności z zakresu programowania […]

Egzamin praktyczny w CKZ

Sesja: czerwiec – lipiec 2021 Uczniowie, skierowani do CKZ w Opolu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, będą zdawać egzamin praktyczny w zakresie następujących kwalifikacji: BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych,                                    […]

Przyszli mechanicy będą uczyć się na brytyjskiej legendzie bezdroży

Kolejny model dydaktyczny w postaci pojazdu terenowego Land Rover Freelander II, został pozyskany przez Centrum Kształcenia Zawodowego dzięki współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu. Napęd na cztery koła oraz wyposażenie pojazdu w zaawansowany układ rozdziału napędu między osie otwiera przed uczniami nowe, dotąd nieznane działania obsługowo-naprawcze, co niewątpliwie wpływa na powiększenie obszaru kształcenia praktycznego […]

Przetarg nieograniczony nr sprawy: ZPO-SZ.271.2.2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dot. organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 90 (dziewięćdziesięciu) uczniów/uczennic oraz kat. T dla10 (dziesięciu) uczniów/uczennic, przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich oraz opłata pierwszego terminu egzaminu teoretycznego i praktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu w ramach projektu pn. „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu […]