Zapytanie ofertowe numer sprawy: ZPO-4.UE.4.2021

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole zaprasza do składania ofert na zadanie: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania do nauczania na odległość w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Termin […]

Informacja dla uczniów

W związku z obecną sytuacją epidemiczną  wszystkie zajęcia w dniach od 12.04.2021 r. do 16.04.2021 r. będą realizowane zdalnie.

Wesołych Świąt

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych miłością i nadzieją życzy ZPO w Opolu.

Owocna współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu

Wydział Transportu KWP w Opolu, współpracujący z Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, przekazał w formie darowizny dwa motocykle patrolowe Yamaha RS 250 do celów dydaktycznych, dla przyszłych specjalistów z branży motoryzacyjnej. Policyjne motocykle czeka burzliwa emerytura – będą wykorzystane podczas realizacji zajęć praktycznych w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik samochodowy, elektromechanik samochodowych, a w przyszłości […]

Informacja dla uczniów

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zmianie ulegnie tryb realizacji zajęć praktycznych w CKZ. W terminie od 22.03.2021 do 26.03.2021 zajęcia dla uczniów szkół branżowych oraz klas 3 technikum (z wyjątkiem ZSEK) będą realizowane w dotychczasowym układzie, w trybie stacjonarnym. W przypadku pozostałych klas przechodzimy na tryb pracy zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams. W terminie […]

Edukacja to styl życia

W związku ze zbliżającym się okresem rekrutacji kandydatów do szkół ponadpodstawowych, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Opolu, przygotował specjalną publikację, zatytułowaną „EDUKACJA TO STYL ŻYCIA. Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych Miasta Opola”.   W publikacji tej znalazły się materiały promocyjne przygotowane przez 15 publicznych szkół ponadpodstawowych (ogólnokształcących, […]

Przetarg nieograniczony nr sprawy: ZPO-TZ.UE.1.271.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. Zakupu i dostawy sprzętu i oprogramowania do nauczania na odległość w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”, współfinansowanego przez UE ze środków EFS, w ramach RPO WO na lata 2014–2020. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.12.2020 r. Numer […]

Świąteczne projektowanie 3D

Uczniowie klasy 2AT Zespołu Szkół Elektrycznych odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego. W ramach zajęć zdalnych z przedmiotu Technologie i Konstrukcje Mechaniczne zapoznają się m.in. z projektowaniem w systemach CAD.