Turnus dla młodocianych pracowników – Mechanik pojazdów samochodowych

Budynek F, hala nr 2

W dniu 02.10.2023 rozpoczynają się zajęcia w ramach turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodzie MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH dla uczniów klasy II o godzinie 08:00 –  w załączeniu plan zajęć. Zajęcia będą realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, ul. Torowa 7 (bud. C, sala nr 100). Plan zajęć

Wizyta studyjna w zakładach papierniczych

W dniu 27.09.2023 roku uczniowie klasy IVmT ZSM uczący się w zawodzie technik mechatronik , w ramach zajęć prowadzonych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu odwiedzili Krapkowickie Zakłady Papiernicze Metsä Tissue. Przed zwiedzaniem dwóch hal produkcyjnych, przeszli szczegółowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa poruszania się po zakładzie oraz poznali historię powstania firmy, której początki sięgają 1901 roku […]

Kwalifikacyjny kurs zawodowy MEC.10

23 września br. rozpoczynają się zajęcia w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych. Plan zajęć w załączeniu. Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu OKE zobowiązane są do dostarczenia wypełnionej deklaracji do naszej placówki w terminie do 15 września 2023 r.   Plan zajęć – semestr III Deklaracja przystąpienia do egzaminu

Zajęcia zawodoznawcze od nowa…

Spróbujemy w nieco nowej formule dowiedzieć jaka droga zawodowa jest najlepsza dla umiejętności i zainteresowań uczniów w Państwa szkole. Będziemy rozmawiać o najnowszych trendach w  branżach zawodowych. Zorganizujemy warsztaty i pokażemy jak wygląda nauka w Centrum Kształcenia Zawodowego. To wszystko jest możliwe dzięki naszym zajęciom zawodoznawczym! Termin rozpoczęcia: październik 2023 r. Zajęcia zawodoznawcze to doskonała […]

Zakwaterowanie w Bursie

Bursę otwieramy 3 września 2023 r. (niedziela) o godzinie 16.00. Na młodzież będą czekali wychowawcy, którzy będą koordynowali kwaterowanie. Wszyscy wychowankowie przyjęci do placówki na rok szkolny 2023/2024, którzy nie zgłoszą się do Bursy w dniu zakwaterowania tj. 03.09.2023 lub w dniu następnym tj. 04.09.2023 do godz.16.00 i nie powiadomią o przyczynie swojej nieobecności zostaną […]

Wyniki rekrutacji do Bursy

Wyniki rekrutacji do Bursy na rok szkolny 2023/2024 – postępowanie uzupełniające Komisja Rekrutacyjna Bursy w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu w dniu 25 sierpnia 2023 r.  pozytywnie rozpatrzyła 9 wniosków o przyjęcie do Bursy ZPO.  Do dnia 30.08.2023, do godz. 10:00 należy potwierdzić wolę zamieszkania w Bursie poprzez przesłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@zpo.opole.pl. Lista kandydatów zakwalifikowanych została […]

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

31.08.2023, godz. 10:00 – 14:00 – posiedzenie Rady Pedagogicznej 01.08.2023, godz. 13:00 – 16:00 – posiedzenie Zespołu Wychowawczego Bursy 04.09.2023, godz. 8:00 – 15:00 – posiedzenie Rady Pedagogicznej Dokumenty powiązane zostaną zamieszczone na platformie Microsoft Teams.

Turnus dla młodocianych pracowników – Fryzjer

W dniu 04.09.2023 rozpoczynają się zajęcia w ramach turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodzie FRYZJER dla uczniów klasy II o godzinie 10:40 –  w załączeniu plany zajęć. Zajęcia będą realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, ul. Torowa 7 (bud. C, sala nr 100). Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3, 4

Informacja dla kandydatów na KKZ

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe informujemy, że ze względów formalnych – zbyt mała liczba kandydatów – nie możemy uruchomić w roku szkolnym 2023/2024 kursów: MOT.02  Obsługa, diagnozowanie oraz  naprawa mechatronicznych systemów  pojazdów samochodowych MOT.03  Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych MOT.05  Obsługa, diagnozowanie oraz  naprawa pojazdów samochodowych MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych […]

Wyniki rekrutacji do Bursy

Komisja Rekrutacyjna Bursy w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu w dniu 31 lipca 2023 r.  pozytywnie rozpatrzyła 28 wniosków o przyjęcie do Bursy ZPO.  Do dnia 10.08.2023, do godz. 13:00 należy potwierdzić wolę zamieszkania w Bursie poprzez przesłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@zpo.opole.pl. Dyrektor ZPO informuje, że Bursa ZPO w Opolu na dzień 31.07.2023 […]