Zbiórka elektrośmieci

Drodzy uczniowie i rodzice !!! Nasza placówka przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny placówka otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja […]

Młodzieżowe Forum Ekoenergetyki

W dniu 23.09.2022 r. w ramach XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu Młodzieżowe Forum Ekoenergetyki. Dla uczniów zaproszonych szkół podstawowych przygotowaliśmy wiele atrakcji, ciekawe prelekcje oraz zajęcia warsztatowe z zakresu OZE, ekomotoryzacji oraz ekologii w żywieniu. Program Forum Ekoenergetyki

Zajęcia zawodoznawcze w CKZ

W dniu 14 września odbyło się w CKZ spotkanie z doradcami zawodowymi szkół podstawowych, podczas którego omówiono możliwości współpracy oraz zasady organizacji zajęć zawodoznawczych. W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia zawodoznawcze dedykowane uczniom klas ósmych realizowane będą w następujących obszarach: obszar budowlany – zawody: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik aranżacji wnętrz, technik urządzeń i systemów […]

Informacja dla kandydatów na KKZ

W związku ze zgodą organu prowadzącego na uruchomienie kursu MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych prosimy kandydatów o odbiór skierowań na badania lekarskie. Skierowania można odebrać w sekretariacie CKZ (Opole, ul. Torowa 7) w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu […]

Informacja dla kandydatów na KKZ

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe informujemy, że ze względów formalnych – zbyt mała liczba kandydatów – nie możemy uruchomić w roku szkolnym 2022/2023 kursów: HGT.02.  Przygotowywanie i wydawanie dań MOT.02  Obsługa, diagnozowanie oraz  naprawa mechatronicznych systemów  pojazdów samochodowych MOT.03  Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych MOT.05  Obsługa, diagnozowanie oraz  naprawa pojazdów samochodowych W […]

Informacja dla kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe

W związku ze zgłoszeniem się mniejszej liczby kandydatów niż 20, rozpoczyna się postępowanie uzupełniające, które potrwa do 12.08.2022 r. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się 22.08.2022r., natomiast ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odbędzie się 31.08.2022 r.

Projekt ekologiczny doceniony na Olimpiadzie Innowacji

W dniu 9 czerwca 2022 r. odbyło się w Warszawie podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2022. Z dumą informujemy, że  Dawid Rzitka oraz Jakub Rambau  uczniowie ZSTiO w Opolu, realizujący zajęcia praktyczne w CKZ w Opolu, zdobyli I miejsce w kategorii Pomysł ekologiczny. Uczniowie, przy wsparciu nauczyciela CKZ Pawła Prochery, opracowali projekt pn. Pellet […]

Egzamin spawacza

Egzamin spawacza odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. Część teoretyczna: godz. 9:00, sala 200, bud. C   Część praktyczna: godz. 12:00, pracownia spawalnicza. Opłatę za egzamin należy wpłacić w księgowości, pok. 114, I piętro, bud. C.

Uczymy się całe życie

W dniu 3 czerwca br. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zorganizowało warsztaty pn.: „Kuchnia Śląska Opolskiego” w ramach projektu samorządowego finansowanego z budżetu Gminy Chrząstowice. Podczas warsztatów organizowanych w jednej z pracowni CKZ seniorzy poznali techniki savoir-vivre przy jedzeniu oraz jak odpowiednio zachowywać się przy stole.

Rekrutacja na kwalifikacyjnej kursy zawodowe trwa!

Days Hours Minutes BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH: MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych MOT.03 Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych Terminy postępowania rekrutacyjnego: 04.05.2022 – 08.07.2022 Kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie […]