Egzamin praktyczny w CKZ – sesja czerwiec 2022

Uczniowie, skierowani do CKZ w Opolu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, będą zdawać egzamin praktyczny w zakresie następujących kwalifikacji: Formuła 2017 BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych  BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych,                              […]

Branża budowlana stawia na ciągły rozwój

W dniach 14 – 17 marca 2022 roku nauczycielki praktycznej nauki zawodu Barbara Chrzanowska-Guenther oraz Edyta Kostrzewa uczestniczyły w kursie „Laborant w laboratorium betonu i kruszyw”. Kurs odbył się w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, jednostką szkolącą był Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej. Kurs był prowadzony w systemie wykładów i zajęć laboratoryjnych. […]

IX Regionalny Konkurs Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Bezpieczeństwa Pracy oraz Prawa Pracy w Ujęciu Praktycznym

26 kwietnia 2022 roku, po dwuletniej przerwie spowodowanej ograniczeniami związanymi z pandemią, w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, odbył się finał IX edycji konkursu bhp, w czasie którego uczniowie z centrów kształcenia zawodowego województwa opolskiego, mogli wykazać się wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie wykonywania pracy w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie […]

Staż zawodowy w firmie Galmet

W ramach współpracy z firmą Galmet Sp. z o.o. w dniach 04.04.2022- 08.04.2022 nauczyciele CKZ odbyli staż zawodowy w siedzibie firmy w Głubczycach. Staż realizowany był w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WO na lata 2014-2020. Nauczyciele […]

Wesołych Świąt

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych miłością i nadzieją życzy ZPO w Opolu

Konkurs z zakresu BHP

Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, wspólnie z Okręgową Inspekcją Pracy w Opolu oraz Opolską Izbą Gospodarczą, już po raz dziewiąty organizuje regionalny konkursu „Wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy w ujęciu praktycznym”. W związku z powyższym rozpoczęliśmy cykl szkoleń, skierowanych do uczniów odbywających w CKZ w Opolu zajęcia praktyczne, w zawodach […]

Konkurs ofert na sprzedaż obrabiarek skrawających

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu zaprasza do składania ofert na sprzedaż szlifierek będących na wyposażeniu ZPO. Oferty można składać do dnia 12.04.2022 r. do godz. 9:00. https://zpoopole.bip.gov.pl/sprzedaz-mienia/konkurs-ofert.html

Czas na rybę!

W dniu 10 marca br. odbyły się w naszych pracowniach gastronomicznych warsztaty kulinarne dla nauczycieli szkół gastronomicznych z województwa opolskiego. Szkolenie „Czas na rybę” zostało przeprowadzone przez stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna„. Było nam bardzo miło gościć organizatorów i uczestników warsztatów.  

Nabór na stanowisko konserwatora

Dyrektor ZPO ogłasza nabór na stanowisko konserwatora w pełnym wymiarze zatrudnienia. Kompletne aplikacje należy składać w ZPO ul. Torowa 7, budynek C, pokój 115 w dziale kadr lub pod adresem kadry@zpo.opole.pl, w terminie do 15.03.2022 r. Bliższych informacji udziela specjalista ds. kadr tel. 77 4231675. Ogłoszenie o naborze Oświadczenie kandydata Kwestionariusz osobowy

Zajęcia praktyczne realizowane w CKZ w okresie 27.01.2022 – 27.02.2022

Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz. U. z 2022 r., poz. 186) od dnia 27.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r. w przypadku m.in. centrów kształcenia zawodowego, dyrektor centrum może zorganizować zajęcia praktyczne w […]