Fundusze EU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy (projekt 3)

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz większe powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Zakłada również wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, kompetencje i umiejętności, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „zmiennym” rynku pracy.

Czytaj dalej »

Licealista na rynku pracy

Projekt zakłada realizację innowacji pedagogiczno (obszar AO) dla 500 uczniów, mających na celu wyposażenie uczniów liceów w dodatkowe kompetencje i kwalifikacje wyrównujące szanse na rynku pracy w porównaniu do uczniów szkół zawodowych oraz podwyższające szanse na rynku pracy.

Czytaj dalej »

Kurs CNC – „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy”

ramach partnerskiego projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1”, wspófinansowanego z EFS w ramach RPO WO 2014-2020 zrealizowaliśmy kolejny kurs umożliwiający uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, tym razem dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu.

Czytaj dalej »
Skip to content