Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.4.2021

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dot. zakupu i dostawy wyposażenia pracowni cukierniczej w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu- 2 edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia […]

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.4.2021

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dot. zakupu i dostawy wyposażenia pracowni cukierniczej w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu- 2 edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia […]

Zapytanie ofertowe nr ZPO-SZ.24.9-U/UE.21

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu pięciu kursów zawodowych pn. „Obsługa programów graficznych (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Indesign)”, „Excel MOS i Excel dla logistyków i handlowców”, „Projektowanie sieci logistycznych Anylogic”, „Przepisy prawne w ochronie środowiska z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego -praktyczne kompendium dla firm” oraz „Social Media Marketing – kurs zarządzania […]

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.3.2021

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dot. wykonania robót remontowo-budowlanych dwóch pracowni szkolnych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu mieszczącego się przy ulicy Hallera 4, w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja”, współfinansowanego przez UE ze środków EFS, w ramach RPO WO na lata 2014 […]

Przetarg nieograniczony nr sprawy: ZPO-SZ.271.2.2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dot. organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 90 (dziewięćdziesięciu) uczniów/uczennic oraz kat. T dla10 (dziesięciu) uczniów/uczennic, przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich oraz opłata pierwszego terminu egzaminu teoretycznego i praktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu w ramach projektu pn. „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu […]

Zapytanie ofertowe numer sprawy: ZPO-4.UE.4.2021

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole zaprasza do składania ofert na zadanie: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania do nauczania na odległość w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Termin […]

Przetarg nieograniczony nr sprawy: ZPO-TZ.UE.1.271.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. Zakupu i dostawy sprzętu i oprogramowania do nauczania na odległość w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”, współfinansowanego przez UE ze środków EFS, w ramach RPO WO na lata 2014–2020. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.12.2020 r. Numer […]

Zapytanie ofertowe numer sprawy: ZPO-TN.271.6.2020

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole zaprasza do składania ofert na zadanie: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu zawodowego dla uczestników projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego […]

Przetarg nieograniczony – nr sprawy: ZPO-TZ.UE.1.271.2020

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dot. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania do nauczania na odległość w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”, współfinansowanego przez UE ze środków EFS, w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020. Ogłoszenie przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.11.2020 r. […]

Zapytanie ofertowe numer sprawy: ZPO-TN.271.5.2020

Zespół Placówek Oświatowych zaprasza do składania ofert na zadanie: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu obsługi kombajnu zbożowego dla uczestników projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego […]