Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.3.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przygotowanie i dostawa posiłków do Bursy Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu w terminie od dnia 02.01.2024 r. do dnia 18.06.2025 r.” prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( […]

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.24.8-U/2023

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na: Usługę cateringową z dowozem dla: Dokumenty dotyczące postępowania: Zapytanie ofertowe Umowa Formularz oferty Oświadczenie wykonawcy Wpis na stronie BIP: https://zpoopole.bip.gov.pl/publiccontracts/view/43165

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.4.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym dot. zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania, w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu- 2 edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego. Ogłoszenie […]

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.3.2022

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dot. zakupu i dostawy sprzętu i oprogramowania do nauczania na odległość w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej. Ogłoszenie […]

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.2.2022

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dot. zakupu i dostawy wyposażenia pracowni cukierniczej w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu- 2 edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia […]

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.2.2022

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dot. zakupu i dostawy wyposażenia pracowni cukierniczej w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu- 2 edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia […]

Zapytanie ofertowe nr ZPO-SZ.24.10-U/UE.21

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu trzech kursów zawodowych pn.: Organizacja i przeprowadzenie kursu z zakresu „UX  Design” oraz wydanie międzynarodowego certyfikatu UX-PM dla 1 nauczyciela. Organizacja i przeprowadzenie kursu z zakresu „Praktyki, analizy i raportowania badań eye – trackingowych w kontekście UX – design” dla 1 nauczyciela. Organizacja i przeprowadzenie kursu […]

Zapytanie ofertowe nr ZPO-SZ.24.11-U/2021

Zespół Placówek Oświatowych zaprasza do składania ofert na zadanie: „Świadczenie usług pralniczych dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu, ul. Torowa7.” Miejsce i termin składania ofert: Zespół Placówek Oświatowych w Opolu, ul. Torowa 7, 45-073 Opole, sekretariat nr 112 bud. C, do dnia 15 listopada 2021 r. do godz. 10:00. […]

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.5.2021

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dot. robót budowlanych – Przebudowa istniejących miejsc postojowych przy budynku „C” w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu na działce nr 4/35. Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.11.2021 r. Numer ogłoszenia 2021/BZP 00252753/01. Dokumenty dotyczące postępowania dostępne pod adresem: https://umopole.logintrade.net/zapytania,szczegoly,63400.html

Zapytanie ofertowe nr ZPO-SZ.24.10-U/UE.21

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu trzech kursów zawodowych pn.: Organizacja i przeprowadzenie kursu z zakresu „UX  Design” oraz wydanie międzynarodowego certyfikatu UX-PM dla 1 nauczyciela. Organizacja i przeprowadzenie kursu z zakresu „Praktyki, analizy i raportowania badań eye – trackingowych w kontekście UX – design” dla 1 nauczyciela. Organizacja i przeprowadzenie kursu […]